Home > Serwis > Informacje i pomoc > Ford SYNC i Bluetooth® > Ford SYNC 2 z ekranem dotykowym i funkcją sterowania głosowego
Ford SYNC 2 with Touchscreen and Voice Contol

SYNC 2 z ekranem dotykowym i funkcją sterowania głosem

Dzięki SYNC 2 korzystanie z funkcji samochodu oraz telefonu komórkowego podczas podróży jest łatwiejsze, praktyczniejsze i bezpieczniejsze. Za pośrednictwem ekranu dotykowego czy prostych komend głosowych (bez obsługi języka polskiego) system SYNC 2 pozwala na znalezienie restauracji, hoteli i innych miejsc z przewodnika Michelin , a także umożliwia obsługę systemu audio, klimatyzacji czy telefonu komórkowego.

Więcej informacji o najważniejszych funkcjach SYNC 2 znajdziesz poniżej lub w instrukcji obsługi. Pobierz instrukcję obsługi.

 • Parowanie telefonu komórkowego z systemem SYNC 2 poprzez Bluetooth® Bluetooth Trademark

  Sparowanie telefonu komórkowego (przy włączonej funkcji Bluetooth) z systemem SYNC 2 pozwala na wzajemną i bezpieczną komunikację pomiędzy urządzeniami.

  • Po sparowaniu możliwe jest pobranie kontaktów zapisanych w pamięci telefonu
  • Powtórzone kontakty grupowane są w listy sugerowanych haseł – np. „Anna 1”, co umożliwia wybranie odpowiedniej pozycji za pomocą komendy głosowej lub ekranu dotykowego.
  • Po sparowaniu telefonu z systemem, urządzenie zostaje zapamiętane. Gdy telefon znów znajdzie się w zasięgu SYNC 2, nastąpi automatyczne połączenie.
  • System zachowuje wiadomości tekstowe oraz pobrany spis kontaktów.
  • SYNC 2 przechowuje wyłącznie wiadomości otrzymane podczas przebywania w samochodzie. System nie pobiera wiadomości zapisanych w pamięci telefonu.
  • Wszystkie informacje zapisane w telefonie, z których korzysta system Ford SYNC 2, są dostępne wyłącznie, gdy urządzenie znajduje się w samochodzie.
  • Istnieje możliwość sparowania do 12 telefonów komórkowych.
  • Umożliwia określenie punktów pośrednich i docelowych na trasie Wyszukiwanie Punktów Użyteczności Publicznej (POI) za pomocą funkcji sterowania głosowego.
  • Wyposażona jest w mapę 3D z wizualizacją budynków.
  • Przewodnik Michelin.
  • RDS TMC (Radio Data System, Traffic Message Channel), który jest jedynym międzynarodowym standardem umożliwiającym odbieranie informacji o ruchu drogowym przez wbudowany system nawigacji.

  Ustawienie miejsca zamieszkania jako punktu docelowego przy pomocy ekranu dotykowego
   

  1. Naciśnij przycisk „Navigation" („Nawigacja”), który znajduje się w rogu ekranu dotykowego.
  2. Następnie przejdź do „Destination” („Miejsce docelowe”).
  3. Wybierz „My home” („Dom”).
  4. Na ekranie pojawi się komunikat „Home Address Empty Add It Now?” („Brak adresu domowego. Czy dodać adres?”).
  5. Należy potwierdzić, wybierając „Yes” („Tak”).
  6. Teraz wybierz, w jaki sposób chcesz określić adres zamieszkania.
  7. W przypadku wybrania „Intersection”(„Skrzyżowanie”) lub „Street Address” („Adres”), na ekranie pojawi się klawiatura.

  Inne formy adresu.

  • Favorites (Ulubione)
  • Emergency (Nagłe wypadki)
  • Intersection (Skrzyżowanie)
  • Latitude/longitude

  Wyznacz miejsce docelowe za pomocą komend głosowych

  Ekran dotykowy pozwala na szybki wybór trasy do Twojego celu podróży – wystarczy wpisać nazwę ulicy, miasto, Punkt Użyteczności Publicznej (POI) czy współrzędne geograficzne. Ale dzięki użyciu komend głosowych możesz zrobić to jeszcze szybciej. Przeczytaj, jak ustawić punkt docelowy i punkty pośrednie.
   

  1. Naciśnij przycisk obsługi głosowej znajdujący się na kierownicy.
  2. Powiedz adres punktu docelowego.
  3. System poprosi Cię o podanie pełnego adresu, jednocześnie wyświetlając podpowiedzi na ekranie.
  4. Wypowiadając adres, zrób to w sposób naturalny, np. „2 Whitehall, Londyn”.
  5. Punkt docelowy pojawi się na mapie wyświetlanej na ekranie.
  6. Ponownie naciśnij przycisk obsługi głosowej.
  7. Należy potwierdzić cel podróży, mówiąc „Set as destination” („Ustaw jako punkt docelowy”), lub ustawić pośredni punkt trasy, wypowiadając „Set as waypoint” („Ustaw jako pośredni punkt trasy”).
  8. Kolejność przejazdu przez punkty pośrednie można zmieniać, mówiąc „Change Order” („Zmień kolejność”).
  9. Po zatwierdzeniu trasy, na ekranie pojawi się mapa wskazująca obecną lokalizację samochodu.
  10. Kiedy samochód zacznie się poruszać, uruchomi się funkcja naprowadzania głosowego (bez obsługi języka polskiego).

  Wprowadzenie punktu docelowego przy użyciu ekranu dotykowego
   

  1. Naciśnij przycisk „Navigation” („Nawigacja”) w rogu ekranu.
  2. Następnie „Destination” („Punkt docelowy”).
  3. Wybierz sposób wprowadzenia punktu docelowego z użyciem dostępnych opcji.
  4. Przykład – wybierz „Address („Adres”).
  5. Wypełnij wszystkie dostępne pola – ulica, miasto itp.
  6. Po zakończeniu, wybierz „Go” („Jedź”).
  7. Na ekranie pojawi mapa z informacją o punkcie docelowym.
  8. Wybierz „Set as destination” („Ustaw jako punkt docelowy”), aby potwierdzić.
  9. Kiedy samochód zacznie się poruszać, uruchomi się funkcja naprowadzania głosowego (bez obsługi języka polskiego).
  10. Dodatkowo można ustawić pośrednie punkty trasy.
  11. Wszystkie punkty można zapisać jako ulubione.

  Określenie punktów pośrednich na trasie

  Funkcja ustawiania punktów pośrednich na trasie umożliwia określenie miejsca na trasie, przez które chcemy przejechać jadąc do celu. Kolejność przejazdu przez punkty pośrednie trasy jest dowolna. Po każdej zmianie kolejności pośrednich punktów system wyznaczy nową trasę podróży. Użytkownik ma możliwość określenia maksymalnie 5 punktów pośrednich na trasie przejazdu.

  Po ustaleniu na mapie punktu docelowego, należy wykonać następujące czynności.
   

  1. Naciśnij „Set as waypoint” („Ustaw pośredni punkt trasy”).
  2. Dotknij „Add waypoint” („Dodaj pośredni punkt trasy”).
  3. Wybierz sposób wprowadzania punktu pośredniego z użyciem dostępnych opcji
  4. Przykład – wybierz „Previous Destinations” („Poprzednie miejsca docelowe”).
  5. Dotknij wybraną z listy lokalizację
  6. Wybrana lokalizacja pojawi się na mapie.
  7. Naciśnij „Set as waypoint” („Ustaw pośredni punkt trasy”)
  8. Wybierz jedną z poniższych opcji:
   • „Add more” („Dodaj kolejne”) w celu określenia większej liczby punktów pośrednich trasy.
   • „Change order” („Zmień kolejność”), aby zmienić kolejność przejazdu przez punkty pośrednie.
   • „Optimise” („Optymalizuj”) – SYNC ustali optymalną kolejność przejazdu przez wskazane punkty.
  9. Po wprowadzeniu wszystkich punktów pośrednich trasy, wybierz „Compute route” („Wyznacz trasę”).
  10. Kiedy samochód zacznie się poruszać, uruchomi się funkcja naprowadzania głosowego (aktualnie bez obsługi języka polskiego).

  Zapisywanie ulubionych miejsc za pomocą ekranu dotykowego

  Funkcja „Save to favorites” („Dodaj do ulubionych”) zapisuje daną lokalizację na liście ulubionych w celu uzyskania szybszego dostępu do tej lokalizacji w przyszłości.

  Wyszukiwanie usług lub firm za pomocą komend głosowych
   

  1.  Naciśnij przycisk obsługi głosowej znajdujący się na kierownicy.
  2.  Następnie powiedz np. „Find a parking garage” („Znajdź parking”), „Find a cafe” („Znajdź kawiarnię”) lub” Find a hotel” („Znajdź hotel”)
  3.  System SYNC 2 poprosi o podanie obszaru, w którym ma wyszukać wskazane miejsce – w pobliżu czy innej lokalizacji.
  4.  Potwierdź obszar wyszukiwania.
  5.  Na ekranie pojawi się lista poszukiwanych firm lub usług.
  6.  Wybierz jedną z dostępnych opcji, wypowiadając np. „Shop 1”.
  7.  Na ekranie pojawi się mapa z zaznaczonym wyszukiwanym punktem.
  8.  Ponownie naciśnij przycisk funkcji sterowania głosem i powiedz „Set as destination” („Ustaw jako punkt docelowy”), „Set as waypoint” („Ustaw jako punkt na trasie”) lub „Save to favorites” („Dodaj do ulubionych”).

  (POI) Punkty Użyteczności Publicznej w przewodniku Michelin

  Dzięki czerwonym oraz zielonym przewodnikom Michelin, które obejmują obszar całej Europy, system udostępnia zdjęcia i informacje (opis, godziny otwarcia, płatność kartą itd.) dotyczące hoteli, restauracji, miejsc wartych odwiedzenia oraz firm.

  Wyszukiwanie Punktów Użyteczności Publicznej (POI) z przewodnika Michelin przy użyciu ekranu dotykowego
   

  1.  Naciśnij przycisk „Navigation” („Nawigacja”) w roku ekranu.
  2.  Dotknij „Destination” („Miejsce docelowe”).
  3.  Następnie wybierz opcję „Point of Interest” („Punkty Użyteczności Publicznej”).
  4.  Dalej wybierz „Search area” („Wyszukaj w okolicy”) lub „Search by name” („Wyszukaj po nazwie”), aby wybrać sposób wyszukiwania.
  5.  Dotknij jedną z dostępnych kategorii – np. „All restaurants” („Wszystkie restauracje”) lub „Accommodations” („Zakwaterowanie”).
  6.  Na ekranie pojawi się lista dostępnych punktów POI.
  7.  Aby uzyskać dostęp do punktów POI, wykorzystując dane Michelin, naciśnij zakładkę Michelin.
  8.  Wybierz nazwę wybranego miejsca.
  9.  Na ekranie pojawią się dane kontaktowe, ceny oraz dane Michelin (w formie tekstu oraz ikon) dotyczące danego miejsca.
  10.  Aby zadzwonić do danego miejsca, wybierz numer telefonu, który pojawił się na ekranie. Można również skorzystać z opcji: „Set as destination („Wybierz jako punkt docelowy”), „Set as waypoint” („Ustaw jako punkt na trasie”) lub „Save to favorites” („Dodaj do ulubionych”).

  Menu nawigacji

  Menu nawigacji umożliwia dostęp do ustawień systemu, informacji o ruchu drogowym, a także pozwala na wyciszenie naprowadzania głosowego.
   

  1. Naciśnij przycisk „Navigation” („Nawigacja”) w rogu ekranu.
  2. Następnie naciśnij „Menu”.
 • Odtwarzanie muzyki

  System SYNC 2 umożliwia odtwarzanie utworów muzycznych zapisanych na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu przenośnym (np. odtwarzaczu MP3). Wystarczy podłączyć urządzenie do systemu SYNC 2 zgodnie ze wskazówkami opisanymi w tym dziale, a dźwięk popłynie bezpośrednio przez głośniki systemu audio samochodu.

  Złącze USB

  Dostęp do muzyki zapisanej na urządzeniu przenośnym podłączonym poprzez złącze USB systemu multimedialnego.

  Aktywacja portu USB za pomocą komend głosowych:
   

  1. Naciśnij przycisk obsługi głosowej znajdujący się na kierownicy.
  2. Powiedz „USB” (wymowa angielska).
  3. Użyj jednej z dostępnych komend głosowych, np. „Browse all albums” („Przeglądaj wszystkie albumy”).
  4. Podaj nazwę poszukiwanej płyty
  5. Podaj nazwę poszukiwanego utworu

  Uwaga! Jeżeli urządzenie z zapisaną muzyką posiada swoją nazwę np. „Joe’s iPod”, to zamiast napisu „USB” na ekranie pojawi się nazwa tego urządzenia.

  Odtwarzacz CD

  Dostęp do menu odtwarzacza CD z funkcjami takimi jak: „Advance” („Do przodu), „Reverse” („Do tyłu”), „Scan” („Przeglądaj”) lub „Repeat” („Powtórz”), regulacja dźwięku, wyświetlanie tekstu i ustawienie stopnia kompresji.

  Uruchomienie odtwarzacza CD za pomocą komend głosowych:
   

  1. Naciśnij przycisk obsługi głosowej znajdujący się na kierownicy.
  2. Powiedz „CD”.
  3. Użyj jednej z dostępnych komend głosowych, np. „Play” („Odtwórz”), „Next track” („Następny utwór).

  Karta pamięci SD

  Dostęp do muzyki zapisanej na karcie SD podłączonej do systemu multimedialnego.

  Aktywacja karty SD za pomocą komend głosowych:
   

  1. Naciśnij przycisk obsługi głosowej znajdujący się na kierownicy.
  2. Powiedz „SD Card” („Karta SD”).
  3. Rozpocznie się odtwarzanie muzyki zapisanej na karcie SD.

  Gniazdo A/V IN

  Dostęp do plików audio i wideo zapisanych na urządzeniach podłączonych do gniazda A/V systemu multimedialnego, np. na kamerze cyfrowej lub konsoli do gier.

  Aktywacja gniazda A/V za pomocą komend głosowych:
   

  1.  Naciśnij przycisk obsługi głosowej znajdujący się na kierownicy.
  2.  Powiedz „Line in” („Aktywacja A/V).
  3.  Nastąpi aktywacja urządzenia podłączonego do gniazda A/V.

  Uwaga: Podczas odtwarzania plików wideo, samochód musi być zaparkowany. Funkcja ograniczona jest zakresem prędkości samochodu.

  Programowanie radia za pomocą ekranu dotykowego

  Programowanie automatycznie:
   

  1. Dotknij przycisk „Rozrywka” na ekranie dotykowym
  2. Wybierz „Opcje” .
  3. Naciśnij „Autostore presets” („Automatyczne wyszukiwanie i zapamiętanie”). System automatycznie wyszuka sześć stacji radiowych o najsilniejszym sygnale w bieżącej lokalizacji.
  4. Napis „Saving” („Zapisywanie”) będzie widoczny na ekranie do momentu zakończenia procesu zapisywania stacji radiowych w systemie audio co może potrwać to kilkanaście sekund.

  Programowanie ręczne:
   

  1. Naciśnij czerwony przycisk „Entertainment” („Rozrywka”), który znajduje się w lewym dolnym rogu na ekranie dotykowym.
  2. Wybierz „FM”.
  3. Wybierz „Direct Tune” („Strojenie”).
  4. Wprowadź pożądaną częstotliwość i naciśnij „Enter” („Wprowadź”).
  5. Dotknij „Saving” („Zapisywanie”).
  6. Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków przypisanych do wcześniej zaprogramowanej stacji radiowej w celu zapisania na jej miejscu nowej stacji.
  7. Po krótkiej ciszy pojawi się sygnał zapamiętanej nowej stacji radiowej.
  8. Nazwa usuniętej stacji radiowej zostanie zastąpiona nazwą nowej.
  9. Innym sposób: naciśnij przycisk „Scan” („Wyszukiwanie”) lub „Direct Tune” („Strojenie”) na ekranie dotykowym, żeby odnaleźć pożądaną stację radiową. Aby zapisać, naciśnij i przytrzymaj jeden z sześciu przycisków z nazwą/częstotliwością stacji radiowej.
 • Języki 

  Ekran systemu SYNC 2 pozwala na obsługę w 11 językach:

  • Angielski (Brytyjski)
  • Niderlandzki
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Włoski
  • Polski
  • Portugalski
  • Rosyjski
  • Hiszpański
  • Szwedzki
  • Turecki

  Obsługa głosowa dostępna jest w 9 językach. Są to języki wymienione powyżej poza polskim i szwedzkim.

  Ustawianie zegara za pomocą ekranu dotykowego

  Ustawienie ręczne:
   

  1. Naciśnij na zegar.
  2.  Zmień cyfrę godziny, naciskając „+” i „-” po lewej stronie.
  3.  Zmień cyfry minut, naciskając „+” i „-” po prawej stronie.
  4.  Zegar możesz również ustawić, korzystając ze stref czasowych – „Auto Time Zone”, „On” („Włącz”) lub „Off” („Wyłącz”).
  5.  Wybierz format zegara: 12-godzinny lub 24-godzinny.
  6.  W przypadku formatu 12-godzinnego, ustaw porę dnia, wybierając „AM” lub „PM”.
  7.  Zegar możesz także zastąpić datą. Wystarczy zamiast „Time” („Czas”) wybrać „Date” („Datę”).
  8.  Obok zegara lub daty może wyświetlać się aktualna temperatura zewnętrzna. Odpowiada za to opcja „Outside Air Temperature” („Temperatura Zewnętrzna) – „On” („Włącz”) lub „Off („Wyłącz”).

  Uwaga! Zegar automatycznie dostosowuje wyświetlany czas do strefy czasowej, w której aktualnie znajduje się samochód. System nie bierze jednak pod uwagę zmian czasu związanych z porą roku.

  Regulacja poziomu jasności ekranu za pomocą ekranu dotykowego

  Jasność ekranu może być regulowana w zależności od pory dnia i warunków atmosferycznych.
   

  1.  Dotknij „Ustawienia”.
  2.  Wybierz „Display” („Wyświetlacz”).
  3.  Dotknij „+” lub -,„-”, aby ustawić właściwą jasność ekranu – funkcja „Auto Dim Manual Offset”.
  4.  Inny sposób postępowania: wybierz fabrycznie zdefiniowany poziom jasności korzystając z opcji „Auto” („Automatycznie”), „Day” („Dzień”), „Night” („Noc”) lub „Off” (Ekran wyłączy się). Aby ponownie uruchomić wyświetlacz, wystarczy go dotknąć.).
  5.  Pozostałe opcje to: „Auto dim” („Automatyczne przyciemnienie”) – „On” („Włącz”) lub „Off” („Wyłącz”).

  Ustawienia nawigacji

  Wybierz trasę:

  Istnieją trzy opcje wyboru rodzaju trasy podczas ustawiania miejsca docelowego.
   

  1.  Trasa Najszybsza („Fastest”) – zakłada korzystanie z dróg o największej przepustowości i dozwolonej prędkości.
  2.  Trasa Najkrótsza („Shortest”)– zakłada pokonanie najkrótszego dystansu.
  3.  Trasa Ekologiczna („Eco”) – zakłada wybranie najbardziej ekonomicznej trasy.

  Po wprowadzeniu punktu docelowego, rodzaj trasy należy wybrać spośród trzech dostępnych opcji („Fastest”, „Shortest” lub „Eco”).Po wskazaniu preferowanego rodzaju trasy, naciśnij „Start Route” („Rozpocznij trasę”).

  Jeśli chcesz przyspieszyć wprowadzanie danych do nawigacji przed rozpoczęciem podróży, jedna z trzech rodzajów trasy może zostać ustawiona jako domyślna. Wystarczy wejść w „Menu”, następnie „Navigation Settings” („Ustawienia nawigacji”), „Route Preferences” („Preferencje trasy”) i wybrać trasę najkrótszą („Shortest”), najszybszą („Fastest”) lub ekologiczną („Eco”).

  Połączenie z siecią Wi-Fi

  Istnieje kilka sposobów odbioru sygnału mającego służyć do stworzenia bezpiecznej sieci bezprzewodowej:
   

  1. Przenośny, szerokopasmowy router bezprzewodowy ze złączem USB
  2. Otwarty punkt dostępu do internetu Wi-fi Hotspot

  Szerokopasmowy router bezprzewodowy ze złączem USB

  1.  Przed podłączeniem przenośnego, szerokopasmowego routera bezprzewodowego do systemu SYNC 2, sprawdź jego prawidłowe działanie z komputerem .
  2.  Podłącz router bezprzewodowy do złącza USB systemu multimedialnego.
  3.  Podłącz komputer lub inne urządzenie przenośne z bramka dostępową i wprowadź klucz szyfrujący.

  Otwarty punkt dostępu do Internetu Wi-Fi HotSpot

  1.  Wybierz „Settings” („Ustawienia”).
  2.  Naciśnij „Wireless Internet” („Internet bezprzewodowy”) a następnie „Wi-Fi settings” („Ustawienia Wi-Fi”).
  3.  Naciśnij „Search for wireless networks” („Szukaj sieci bezprzewodowych”).
  4.  Lista dostępnych, będących w zasięgu, sieci zostanie wyświetlona na ekranie.
  5.  Wybierz sieć, a następnie naciśnij „Connect” („Połącz”).
  6.  Podłącz do wybranej sieci urządzenie mobilne, wpisując klucz szyfrujący.
  7.  Po nawiązaniu połączenia, inne komputery i urządzenia mobilne mogą korzystać z bezpiecznego dostępu do Internetu.

  Ustawienia Wi-Fi za pomocą kranu dotykowego

  W samochodzie może być utworzona bezpieczna, chroniona hasłem sieć bezprzewodowa, która umożliwi pasażerom surfowanie w internecie.
   

  1.  Wybierz „Settings” („Ustawienia”).
  2.  Naciśnij „Wireless Internet” („Internet bezprzewodowy”) a następnie „Wi-Fi settings” („Ustawienia Wi-Fi”).
  3.  Upewnij się, że sieć Wi-Fi („Wi-Fi network”) jest włączona („On”).
  4.  Włącz „Gateway” („Punkt dostępowy”). Podczas postoju samochodu system SYNC odszuka dostępną sieć bezprzewodową i podłączy się do niej. System SYNC będzie podłączony do sieci, o ile będzie pozostawał w jej zasięgu. System SYNC będzie podejmował próby połączenia się z siecią tylko     podczas postoju samochodu.
  5.  Wybierz „Gateway (access point) settings” „Tryb bramki (punkt dostępowy), następnie naciśnij „Security key” („Klucz szyfrujący”).
  6.  Domyślne hasło może zostać zmienione za pomocą klawiatury wyświetlanej na ekranie.
  7.  Wpisz „Security key” („Klucz szyfrujący”) i naciśnij „Enter”.

  Wybierz „Apply” („Zastosuj”) na ekranie „Gateway (access point) settings” („Ustawienia bramy (punktu dostępowego)”).

  Twardy reset systemu z użyciem ekranu dotykowego

  Twardy reset systemu może być przeprowadzony przed instalacją nowszego oprogramowania poprzez złącze USB lub w przypadku pojawienia się problemów z prawidłowym działaniem systemu. Twardy reset systemu spowoduje utratę wszystkich przechowywanych danych, np.: historii połączeń, wiadomości SMS, wprowadzonych do systemu nawigacji punktów docelowych, listy sparowanych telefonów komórkowych. Po wykonaniu twardego resetu system powróci do ustawień fabrycznych.
   

  1. Wybierz „Settings” („Ustawienia”) a następnie „System”.
  2. Przesuń ekran w dół, na drugą stronę.
  3.  Wybierz „Master reset” („Twardy reset”), a następnie „OK” („Tak”), aby zatwierdzić.
 • Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie i ograniczeniu prędkości

  W przypadku zbliżania się samochodu do fotoradaru informacja o tym fakcie wyświetlana jest na ekranie. Funkcja ta jest dostępna wyłącznie w tych krajach, gdzie udzielane takiej informacji jest dozwolone.

  Informacja o dozwolonej prędkości widoczna jest na ekranie tylko jeśli samochód wyposażony jest w system Rozpoznawania Znaków Drogowych (Traffic Sign Recognition) – wyświetla on informację o ograniczeniu prędkości na ekranie tablicy rozdzielczej.

  Parkowanie

  Ekran dotykowy systemu Ford SYNC 2 wykorzystywany jest również do wyświetlania informacji pomocnych kierowcy podczas wykonywania manewru parkowania.

  Funkcje wspomagania parkowania aktywowanie są za pomocą przycisku na tunelu środkowym. środkowym panelu. Nie ma możliwości włączenia ich z poziomu ekranu dotykowego.

  Inteligentne ładowanie przez złącze USB

  Ford SYNC 2 obsługuje funkcję inteligentnego ładowania przez złącze USB, dzięki czemu każde podłączone urządzenie można odpowiednio naładować. Tradycyjne złącza USB zapewniają wystarczającą moc, aby naładować smartfon lub odtwarzacz muzyki, ale nie są one przystosowane do ładowania urządzeń takich jak iPad. Inteligentne ładowanie przez złącze USB dostarcza dużo większą moc ładowania i uzależnia ilość dostarczonego prądu od zapotrzebowania urządzenia.

  Klimatyzacja

  Klimatyzacja może być obsługiwana za pomocą ekranu dotykowego, sterowania głosowego oraz tradycyjnych przełączników.

  Regulacja klimatyzacji za pomocą sterowania głosowego
   

  1. Naciśnij przycisk obsługi głosowej znajdujący się na kierownicy.
  2. Powiedz „Climate” („Klimatyzacja”).
  3. Wydaj jedną z następujących komend:
   • „AC on” („Włącz klimatyzację”)
   • „Max AC on” („Maksymalne chłodzenie”)
   • „Increase the temperature” („Zwiększ temperaturę”)
   • Temperature 20 degrees” („Temperatura 20 stopni”)

  Ustawienie własnej temperatury powietrza przy użyciu ekranu dotykowego

  Funkcja „MyTemp” („Moja Temperatura”) pozwala ustawić i zapamiętać preferowaną temperaturę. Gdy już to zrobimy, ustawienie ulubionej temperatury wymaga naciśnięcia wyłącznie jednego przycisku.
   

  1. Naciśnij przycisk „Climate” („Klimatyzacja”) na ekranie dotykowym
  2. Na ekranie pojawią się dwa oddzielne zestawy przycisków – jeden dla kierowcy, drugi dla pasażera.
  3. Ustaw żądaną temperaturę za pomocą „+” lub „-”.
  4. Dostosuj siłę nawiewu za pomocą „+” lub „-”.
  5. Aby zachować ustawioną temperaturę, naciśnij i przytrzymaj przycisk „MyTemp” („Moja Temperatura”) do momentu, kiedy pojawi się informacja „My Temp Stored” („Moja temperatura została zapamiętana”).

  Regulacja ogrzewania i wentylacji foteli przy użyciu ekranu dotykowego

  Funkcja ta dostępna jest wyłącznie w samochodach wyposażonych w system ogrzewanych oraz wentylowanych foteli i może być obsługiwana jedynie za pomocą ekranu dotykowego.
   

  1. Naciśnij przycisk „Climate” („Klimatyzacja”) na ekranie dotykowym
  2. Wybierz ikonę ogrzewania lub chłodzenia (dla kierowcy lub pasażera).

  Ford Emergency Assistance – pomoc w nagłych wypadkach

  Funkcja Emergency Assistance (Wzywania pomocy) uruchamia się, gdy dojdzie do wypadku, w momencie aktywacji poduszki powietrznej lub odcięcia pompy paliwa. System korzysta z podłączonego do Ford SYNC 2 telefonu komórkowego i automatycznie nawiązuje połączenie z numerem alarmowym 112, aby podać słuzbowm ratowniczym wszystkie istotne informacje (np. współrzędne GPS) oraz umożliwić rozmowę z kierowcą.

  Jeżeli do wypadku dojdzie za granicą, system będzie komunikował się ze służbami ratunkowymi w ich w języku narodowym, natomiast z kierowcą w języku wcześniej ustawionym.

  Ta usługa jest bezpłatna przez cały okres użytkowania pojazdu.

  Funkcja Wzywania pomocy nie jest dostępna na terenie całej Europy. Połączenia alarmowego nie można nawiązać na terenie poniższych państw:

  ALBANIA, BIAŁORUŚ, BOŚNIA I HERCEGOWINA, BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII, MOŁDAWIA, HOLANDIA, ROSJA, UKRAINA

  Funkcja Wzywania pomocy jest dostępna na terenie poniżej wymienionych europejskich państw:

  ANDORA, AUSTRIA, BELGIA, BUŁGARIA, WYSPY KANARYJSKIE, CHORWACJA, CYPR, CZECHY, DANIA, DHEKELIA, ESTONIA, WYSPY OWCZE, FINLANDIA, FRANCJA, NIEMCY, GIBRALTAR, GRECJA, GUERNSEY, WĘGRY, ISLANDIA, IRLANDIA, WYSPA MAN, WŁOCHY, JERSEY, ŁOTWA, LIECHTENSTEIN, LITWA, LUKSEMBURG, MALTA, MONAKO, CZARNOGÓRA, NORWEGIA, POLSKA, PORTUGALIA, RUMUNIA, SAN MARINO, SERBIA, SŁOWACJA, SŁOWENIA, HISZPANIA, SZWECJA, SZWAJCARIA, TURCJA, WIELKA BRYTANIA

  Ustawianie funkcji Ford Emergency Assistance
   

  1. Wybierz „Settings” („Ustawienia”), przejdź do opcji „Phone” („Telefon”) i naciśnij „Emergency Assistance” („Wzywanie pomocy”).
  2. Włącz (przycisk „On”) lub wyłącz (przycisk „Off”) „Emergency Assistance” („Wzywanie pomocy”).
  3. Włącz (przycisk „On”) lub wyłącz (przycisk „Off”) „Emergency Assistance Reminder” („Wzywanie pomocy - przypomnienie”).
  4. W polu „In Case of Emergency (ICE) Speed Dial” („Szybkie wybieranie numeru w nagłym wypadku”) wybierz „Edit” („Edytuj”).
  5. Wybierz dwa kontakty z książki telefonicznej, z którymi chciałbyś połączyć się w razie wypadku przez jednorazowe naciśnięcie ekranu dotykowego.
Top